PRESIDENT 

Mr. CA. Sadguru Das P G

PRESIDENT-ELECT

Mr. Sathyanarayan R Dave

VICE PRESIDENTS

CA.Suresh K
Mr.V. Nagappan

Mr.Vijay P Chordia
Mr.Linesh Sanatkumar

TREASURER

Mr. T Ramesh Dugar

COUNCIL MEMBERS

Mr. Atul P Bhayani
Mr. S. Dhanapal
Mr.L. Dhayanithi
Dr.Gowri Ramachandran
Mr.Harshadbhai D. Vora
Mr.Hiren B. Shah
Mr.P.K. Krishnamurthy
Mr.S.S. Mehta
Mr.H.R. Mohan
Mr.S. Mohan Prasad
Mr.Praveen Kumar Tatia

CA.Purushothaman J
Mr.N. Ramanathan
Mr.Riaz Razzack
Mr.Sundeep Ganeriwala
Mr.Swaminathan R
CA.Sampathkumar V V
Mr.P. Venkata Rao
Mr.Vishal Dadha
Mr. Vivek Karwa
CA. Vinodh Kothari S

SPECIAL INVITEES

Mr.K.N.Venkataramanan,IAS(Retd)
Mr.AbdulAzeez
Mr.P.Anand
Mr.ArjunB. Kothari
Mr.G.Ashokapathy
CA.Gopala Krishna Raju
Dr.K.V.Rajendran
CA.J.Murali
Mr.J.L.N.Murthy
Mr.Narendra Kumar Sanghvi

Mr.Nalli Kuppuswamy Chetty
Mr.S.Rajaratnam
Mr.G.Ravindran
Ms.Rekha Kumari C
CA.Revathi Raghunathan
Dr.B.Ravi
Mr.S.Subbusundaram
CA.S.Srikanth
CA.T.R.K.Tawker

CLOSE
CLOSE