PRESIDENT 

Mr. CA. Rajendra Kumar P

PRESIDENT-ELECT

Mr. Sathyanarayan R Dave

VICE PRESIDENTS

Mr. P G Sadguru Das
Mr. K Suresh

Mr. V Nagappan
Mr. Vijay P Chordia

TREASURER

Mr. Linesh Sanatkumar

COUNCIL MEMBERS

Mr. H.E. Abdul Azeez
Mr. K. Arvind Kumar
Mr. Atul P. Bhayani
Mr. S. Dhanapal
Mr. L. Dhayanithi
Mr. Divyesh V. Sheth
CA. Gokulraj K
CA. Gopal Krishna Raju
Dr. Gowri Ramachandran
Mr. Manikant M. Bhansali
Mr. S.S. Mehta
CA. Murali J
Mr. Praveen Kumar Tatia
CA. Purushothaman J
Mr. Rajesh N. Dave
Mr. T. Ramesh Dugar
CA. Revathi Raghunathan
Mr. Riaz Razzack
CA. Sampathkumar V V
Mr. Satyan C. Bhatt
Mr. Shashi Kumar Nair

Mrs. Shylaja Chetlur
Mr. S. Subbusundaram
Mr. Sundeep Ganeriwala
Mr. Suresh Shah
Mr. Uday Dave
Mr. P. Venkata Rao
Mr. CH. Venkateswara Rao
Mr. S. Vinodh Kothari
Mr. Vishal Dadha
Mr. S Mohan Prasad
Mr. Nalli Kuppuswami Chetti
Mr. Fazal Mohamed
Mr. Ishwar Achanta
Dr. K V Rajendran
Mr. N Ramanathan
Mr. Jayant Hemdev
Mr. P K Krishnamurthy
Mr. Harshadbhai D. Vora
CA. Swaminathan R

SPECIAL INVITEES

Mr. Arjun Kothari
Mr. Arvind Subramaniam
Mr. G Ashokapathy
Mr. Ashwin D. Shah
CA. Banusekar T
Mr. Bipin Bhatia
Mrs.Latha Rajan
Mr. Hiren B Shah
Mr. H R Mohan
Mr. Narendra Srisrimal
Mr. S Rajaratnam
Mr. S Ravindran
Ms. C Rekha Kumari

 

CA. Srikanth S
CA. Tawker T R K
Mr. Vinay R. Bhimani
Mr. Vivek Karwa
Mr. S.S.R. Rajkumar
Ms. Shubharanjani Ananth
Mr. Jayantilal D. Telisara
Mr. K.S. Gnanaseelan
Mr. Rajendra Kumar Kothari
Mr. Shantilal Sokalchand Jain
Mr. B Ravi
Mr. N R Suresh